چرا کارتخوان شخصی؟

کارتخوان شخصی

از جمله مزیت های کارتخوان شخصی می توان به نکات زیر اشاره کرد:

·       اتصال به حساب و بانک دلخواه شما

·        بدون شرط تراکنش

·         بدون شرط مانده‌ حساب

·         مالکیت شخصی و دائم

·         عدم جمع آوری توسط بانک

·         انتخاب دستگاه به دلخواه مشتری