آنچه باید در مورد خرید کارتخوان سیار بدانید

 دریافت دستگاه کارتخوان  (چه دستگاه کارتخوان ثابت و چه دستگاه کارتخوان سیار) شرایطی دارد.

 دریافت کننده دستگاه کارتخوان باید متعهد گردد که از دستگاه به درستی استفاده کند و نسبت به آن مسئولیت پذیر باشد.

 برای خرید دستگاه کارتخوان سیار باید با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و یا نمایندگی های مجاز این شرکت‌ها تماس حاصل نمایید.

 این شرکت ها پس از بررسی مدارک کسب و کار و احراز هویت شما به ازای دریافت وجه دستگاه و هزینه برقراری ارتباط با شاپرک دستگاه کارتخوان در اختیار شما قرار می دهند.

 شما می توانید دستگاه کارتخوان خود را به  حساب بانکی دلخواه خود متصل کنید.